Ydelser

  • Dataanalyse med henblik på prioritering af indsatser
  • Samskabelsesprocesser for ejerskab
  • Implementeringsrådgivning og -sparring
  • Udvikling af lederråd og frivilligråd
  • Keynotes og workshops til konferencer om udsatte boligområder – hvad virker?
  • Interessentmapping
  • Kapacitetsopbygning
  • Eksekvering af helhedsplaner