Hvor langt er vi nået i Gellerup?

Jeg har haft den store glæde at arbejde i Gellerup fra 2008 til 2017 – en periode, hvor der er sket enormt meget i området, både socialt og fysisk.

Jeg fik ovenstående mail tilsendt for nylig fra lederen af Det Boligsociale Fællessekretariat, Jesper Kurdahl Larsen. Han er ny på området, men kan med det blotte øje se, at der virkelig er sket nogle ting i den forgangne periode. Både lokalt, men altså også i statistikkerne.

Og hvad er det så, vi har gjort? Jeg skriver “vi”, fordi det er det væsentlige her. Ikke “hvad”, men “vi”. Vi har sammen taget et lokalområde alvorligt. Vi har lyttet til beboere, frivillige, medarbejdere, chefer, politikere osv. og bidraget til, at der dels blev skabt en samtale mellem alle disse gode mennesker, men også at samtalen hele tiden blev holdt ved lige og kvalificeret.

I vores mission for det boligsociale arbejde talte vi om, at “vi løfter området med beboerne som drivkraft”. Med førnævnte Jespers ord hjælper ikke en sulten mand ved at give ham en fisk. Man hjælper ham ved at lære ham at fiske selv – og ikke mindst at skaffe en fisketilladelse. Det er det arbejde, vi har udført.

  • Vi har ikke givet de unge et fritidsjob. Vi har lært dem at søge det og fastholde det.
  • Vi har ikke givet de unge en uddannelse. Vi har lært dem at træffe et kvalificeret valg og holde fast, så de har kunnet tage den selv.
  • Vi har ikke givet beboerne et arbejde. Vi har motiveret dem, opkvalificeret dem og givet dem netværk, så de selv kan skaffe et arbejde.
  • Vi har ikke lavet aktiviteter i området. Vi har understøttet, at foreningerne og ildsjælene i området havde lokaler, penge og organisering til at gøre det selv.
  • Vi har ikke bestemt, hvad der skulle foregå. Vi har spurgt alle i området, hvad der gav mening, og handlet efter de anvisninger.

Jeg ved, at vi allerede nu har leveret en indsats i området, som gør beboere, institutioner, medarbejdere mm. i stand til at løse flere opgaver selv og gøre det bedre, end da vi startede. Man kan ikke tage en uddannelse, en erhvervserfaring eller en oplevelse af medborgerskab fra et menneske – det er det, der skal skabe det nye Gellerup, vi alle har kæmpet for.